hân hạnh kính chào quư vị

 

đôi điều về lịch sử ḍng Mến Thánh Giá và đấng sáng lập ḍng là Đức cha Lambert de la Motte

 

 

 

 

Vài bài viết

 

2016

Lời Khấn Nội Tâm Là Ǵ ?

2016

Chuyện Hội Ḍng Tông Đồ

2015

Đức cha Lambert nói với và nói về các nữ tu Mến Thánh Giá

2015

Những công đồng tại Việt Nam và ḍng Mến Thánh Giá

2015

« Cum sicut » (1679)

2013

Cầu nguyện theo Đức cha Lambert de la Motte

2010

Niên Biểu Đức cha Pallu (PDF)

2010

Những Sắc Lệnh của các Đức Giáo Hoàng (PDF)

2009

Huấn Thị năm 1659 (PDF) (2/2)

2009

Huấn Thị năm 1659 (PDF) (1/2)

2008

Di Chúc của Đc Lambert

2007

Ḷng sùng kính thánh Giuse nơi Đc Lambert

2006

Tài liệu về Đức Cha Lambert de la Motte (2/2) (PDF)

2006

Tài liệu về Đức Cha Lambert de la Motte (1/2) (PDF)

2006

Thư gửi cha Chính

2000

Lời khấn đơn (Những cải cách…)

2000

Những cải cách trong lịch sử ḍng Mến Thánh Giá

2000

Bà công tước Aiguillon

1999

Bài nói chuyện với Nhóm Nghiên Cứu tại Sài G̣n

1998

Ba cô trinh nữ xứ Đông năm 1640

 

 

 

Vài tập sách

 

2016

Đức cha Lambert de la Motte

2015

Cuộc đời Đức cha Lambert de la Motte (Brisacier) (PDF 1,3 Mo)

2013

T́m Hiểu Lịch Sử Ḍng Mến Thánh Giá (PDF 2 Mo)

2013

Chuyện Đức cha Lambert (Vachet)

2012

Niên biểu Đức cha Lambert

2010

Đức cha Pallu và Ḍng Mến Thánh Giá

 

trang blog :

http://josephdao.blogspot.com/

trang web đầy đủ tài liệu hơn : http://daoquangtoan.free.fr/